Najczęściej zadawane pytania dotyczące stacji bazowych telefonów komórkowych i bezpieczeństwa

Najczęściej zadawane pytania dotyczące stacji bazowych telefonów komórkowych i bezpieczeństwa

Jakie są zagrożenia życia w pobliżu masztów telekomunikacyjnych? Niebezpieczeństwa związane z zamieszkaniem lub pracą w pobliżu masztów to takie, które mogą powstać lub mogą powstać w sąsiedztwie jakiejkolwiek metalicznej infrastruktury, takiej jak upadek masztu w przypadku złych robót budowlanych. Spowodowane